Hoşgeldiniz  

Çerkeş’e çimento fabrikası yapılacak

ADMİN | 05 Temmuz 2018 | HABERLER A- A+

İl Genel Meclisi Temmiz ayı birleşimlerinin 3.’sünü dün gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Ruhi Şeker başkanlığında gerçekleştirilen dünkü birleşime meclis üyeleri Ahmet Çelik, Cengiz Öngel ve Enver Güngörmüş izinli oldukları için katılmadı.
Dün gerçekleştirilen birleşimde ilk olarak Çerkeş ilçesi, Belkavak köyü 158 ada, 42,43,44 parseller ile Yeniköy koyu 108 ada, 1 parselde, Korudağı Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazlar özerine sanayi alanı (çimento üretim tesisi) kurma amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazları inceleyen komisyonların ortak raporu ele alındı.
Gündem maddesi hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Hüseyin Çetiner, “İmar ve Bayındırlık — Plan ve Bütçe — Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler – Çevre ve Sağlık ile Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler komisyonları olarak dosya üzerinde yapılan incelemede; Askı süresi içerisinde yapılan bütün itirazlar değerlendirilmiş olup, resmi kurum görüşlerinde itiraz konularına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığından, imar planına yapılan itirazlar komisyonlarımızca uygun görülmemiştir, tasdik ve tasvibi için İl Genel Meclisine arzına komisyonlarımızca 18,06.2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi” dedi.
Konu hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesinde ise Şubat ayı gündeminde ele alınan ve iade edilen Ilgaz ilçesi, Bozatlı köyü 114 ada, 9-10 ve 12 parsellerde, Mehmet Kutucu, İsmail Şirvan ve Ali Buhar tarafından konut alanı kurma amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut amaçlı yapılan İmar planı içerisinde, sağlık tesisi alanı, park alanı ile teknik alt yapı alanı ayrılan ve bu konuda hazırlanan teknik rapor ele alındı. Gündem maddesi incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

Etiketler:

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

ÇERKEŞLİLER DERNEĞİ WEB SİTESİ TÜM HAKLARI SAKLIDIR.